2011. szeptember 28., szerda

Why Not – Miért Ne Magyarul? - koncert a Jazzy Pub-ban


A Why Not zenekar pontosan két éve létezik és pontosan azóta hívta fel magára a figyelmet a mindig újdonság erejével ható átdolgozásaival. Olyanokkal, mint például Lady Gaga Pokerface, amely a Jazzy Rádió hallgatónak tetszését is elnyerte!

Why Not – Miért Ne, vagyis ismert dalok négy nagyszerű zenész szemüvegén keresztül, amely néhol kellően rózsaszín néhol pedig olyan dalokra fókuszál, amelyeket alig vagy még soha nem játszottak el az eredetitől eltérően.
Vagyis a Why Not nem csak kreatív és újszerű, hanem meghökkentő választásaival egyedi színfolja a budapesti és egyre gyakrabban a a vidéki koncert életnek is.

Szeptember 30-án pedig egy teljesen új oldalukról mutatkoznak meg. Végig túrva ugyanis az összes retrovideót, elnevetgélve jó pár zenekari próbát kiválasztották az elmúlt idők számukra meghatározó magyar slágereit és neki álltak, hogy abból valami igazán Why Not ízűt gyúrjanak. Az eredmény a Jazzy Pubban lesz hallható, ahol a közösnég nem csak egyszerű átdolgozásokat hallhat, hanem igazi tranformációkat, amelybe a zenekar kreativitásán túl számtalan új fajta technikai megoldás és közönséget megmozgató friss elem lesz majd látható és hallható!

Why Not – Miért Ne magyarul! Négy mindenre elszánt zenész szemszögéből, úgy ahogy eddig még elképzelni sem tudtad!

Helyszín: Jazzy Pub
Időpont: szeptember 30., 21 óra


2011. szeptember 27., kedd

Szemző Zsófia: Valami hiányzik című kiállítása a Liget Galériában


"Mi hiányzik neked? – kérdezi Szemző Zsófia barátait, ismerőseit, majd a pillanatnyi kívánságok, hétköznapi vágyak és életre szóló álmok lajstromát elkészíti. Leválasztja a válaszokról az élettörténeteket, a kulturális és szociális tényezőket, hogy puszta tényként összehasonlíthatóvá, mérhetővé tegye a kapott adatokat, és egy fiktív periódusos rendszerbe helyezze azokat. Mengyelejev táblázata a pozitivista tudomány és hit megtestesülése, melyet az is bizonyít, hogy alkotója a számára még nem ismert elemek helyét is pontosan kijelölte a meglévő ismeretek analizálásával. A „fajsúly” alapján elrendezett hiányok azonban oly mértékig relativizálódnak, hogy már csak a hiányérzet tényét rögzítik. Az emberi létet fenyegető hiányokat Abraham Maslow próbálta meg objektív, egymásra épülő stuktúrába rendezni. Az általa szükségleteknek nevezett fiziológiai, pszichés, szociális feltételek és az önmegvalósítás szintjei, azonban a kiállítótérben nyitott, bárki számára átrendezhető ábrává alakulnak, így az egyéni preferenciák lépnek a biológiai meghatározottságok helyébe."





Helyszín: Liget Galéria, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
Megnyitó: szeptember 29-én, 18 órától
A kiállítás megtekinthető október 27-ig


Forrás: Liget Galéria


Fótóművészeti Szabadegyetem a Mai Manó Házban



Mérhető, látható, hogy az elmúlt évek során rohamosan növekszik az érdeklődés korunk művészeti jelenségeinek megértése, megismerése iránt. A fotóművészet is egyre inkább elfoglalja méltó helyét és rangját, hiszen alapvetően változtatta meg vizuális kultúránkat, új perspektívákat nyitott a művészi kifejezési formákban, valamint információs hatalommá lett a világról való tudás és az emlékezés területein. A fotó egyben a legtágabban művelt művészeti ág, gyakorlatilag mindenki űzheti, akinek van egy kis hobbi fényképezőgépe. Tehát mindenkinek van köze hozzá. A Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház a 2011-2012-es szezonban egy 10 előadásból álló fotóművészeti szabadegyetemet kínál a nagyközönségnek, mely sorozat rettentően fontos hiánypótló kínálatot nyújt azok részére, akik magas szintű tudás igényével érdeklődnek a fotó művészetének speciális kérdései iránt. A Szabadegyetem a fotóművészet technikai lehetőségeit is elemző előadással indul, majd, vetített remekművek sokasága mellett, a legfontosabb trendeket, jelenségeket mutatja be. Az előadássorozat maga a fotó intézményi hátterével, valamint a művész és sajtófotó piacának területeivel is megismerteti a hallgatóságot. Az utolsó előadás pedig, lezárás helyett, kinyit egy ablakot a fény művészetének alternatív útkereséseire, a fény koncepciójának más megjelenítési módjaira. A fotó különböző izgalmas kérdéseivel foglalkozó szakmák legkiválóbb képviselőit kértük fel a sorozat előadásainak megtartására. Névsoruk garancia arra, hogy a látogatók izgalmas szellemi és vizuális élményekben részesüljenek gazdag fotó illusztrációval kísért előadásainkon. 

1. előadás
2011. szeptember 27. kedd 18.30

Kincses Károly

művészeti főtanácsadó, Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház

Képekről vagy jót, vagy semmit!
Mi a fénykép? És mi nem az?

Meghatározó-e a fotótechnika a fényképezés történetében? Mit kezdhet egy fotómuzeológus olyan fényképekkel, amelyek ezüstlapra, viaszos vászonra, üvegre vagy bármely más hordozóra készültek, és mit azokkal, amelyeket fizikai valójukban sosem látott, csak mondjuk interneten át? Mit kezdhet az Önök birtokában lévő sokmilliárd családi fotóval? A fototechnika fejlődése befolyásolja-e a fotókban konzerválódott tudáselemek értékét és az érzéki borzongást a megállított idő misztikuma felett?


2. előadás
2011. október 25. kedd 18.30

Rényi András

az ELTE Művészettörténeti Intézetének vezetője

Platón barlangjában – a fotó filozófiája

Az előadásban néhány közönséges és művészi példa elemzésén keresztül a fénykép bizonyos ontológiai sajátosságaira illetve a fotót érintő esztétikai diskurzusok néhány elemi összetevőjére szeretnék rámutatni. Tézisem lényege, hogy a fotó ereje nem abban áll, hogy cáfolhatatlan tárgyi információt közöl a valóságról, hanem hogy jelenlétet bizonyít. Barthes szerint a fotó ténymegállapító ereje nem a tárgyra, hanem az időre vonatkozik. Ezért képelméletileg termékenyebbnek tűnik, ha nem ikonikus (hasonlóságon alapuló) jelként, hanem az expozíció idejéhez kötődő indexként értjük meg.

 

3. előadás
2011. november 29. kedd 18.30

Beke László

az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének igazgatója

A fotó és a képzőművészet kölcsönhatásának újabb megnyilvánulásai

A a fényképezés és festészet (félreértett) rivalizálása jelen van már a kezdeteknél is: a szigorú értelemben vett dokumentarizmus és a magát tudatosan "művészinek" tekintő fotográfia állnak szemben egymással. Majd az egész századon végigvonul az avantgárd irányzatok és fényképészeti megfelelőik együttműködése. Az 1960-as évektől fellépő konceptuális művészet és bizonyos mértékig a hiperrealizmus radikálisan új kontextusba helyezi a fotót és új fejlődés indul meg. Az előadás főleg a még ennél is újabb jelenségekkel foglalkozik, amilyenek a "photobased art", az "inszenierte Fotografie" vagy az analóg/digitális fényképezés problematikája.

 

4. előadás
2011. december 13.kedd 18.30

Szilágyi Sándor
fotóművészeti író, független kurátor

Az egyetemes fotóművészet nagy stílusirányzatai
 
Az előadás több szempontból rendhagyó módon tekinti át a fotográfia első évszázadának a történetét. Rendhagyó abban, hogy élesen megkülönbözteti a fotográfia képzőművészeti igényű használatát az egyéb fotóhasználatoktól (emlékkép, alkalmazott fotó, az amatőr mozgalom „művészi” fotói). Rendhagyó az is, hogy a piktorializmus első, nagy korszakát (1886–1910) nem eltévelyedésként, hanem éppenséggel az autonóm fotóművészet megteremtéseként mutatja be. Továbbá a piktorializmust fölváltó két nagy stílusirányzat: a Tiszta fotográfia, illetve az európai személyes-lírai fotográfia közös gyökereit hangsúlyozza. Végül rendhagyó az is, ahogyan az előadó mindezek fényében a magyar fotográfia két háború közötti teljesítményét is értékeli.

 

5. előadás
2012. január 31. kedd 18.30

Csizek Gabriella

kurátor, Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház

Helyzetjelentés - Kortárs Magyar Fotográfia a Nagy Elődök Fényében

Az alapfogalmak tisztázása után, hogy - legalábbis ennek az előadásnak a keretében - mit is tekinthetünk kortársnak, magyarnak és fotográfiának, egy a szcénát bemutató leírás alapján kerülnek elhelyezésre azok a művek, amelyek bár eltérő megközelítésből születtek, de a kortárs művészet körébe tartoznak. Feltérképezzük azt is, hogy milyen alkotói attitűdök, tendenciák figyelhetőek meg a hagyomány és a kreativitás találkozási pontjaiban itt és most.

 

6. előadás
2012. február 28. kedd 18.30

E. Csorba Csilla

a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója

Rejtett női alakok – magyar nőfényképészek a 19.század végétől napjainkig

A fényképezést sokan női műfajnak vélik, amely a 20. század első felében a társadalmi egyenlőtlenség miatt nem érhette el igazán kiteljesedését. Az a kérdés foglalkoztat, vajon milyen elszántság kellett a 20. század elején ezt a pályát választani, s mennyit változott egy század alatt a világ, amely ma természetesnek könyveli el a nagy életművet maguk mögött tudó fotósnőket., s a nemek szerinti megosztás már anakronizmusnak tűnik. Az előadás során a 19. század végétől a mába érően tekintünk be egy-egy kalandos részben elfeledett magyar női életútba, megrekedt pályába, sikeres, elismeréshez vezető művészlétbe.

 

7. előadás
2012. március 27. kedd 18.30

Pfisztner Gábor

szakújságíró

Dokumentumfotó – a fotó mint dokumentum

Az előadás középpontjában a fénykép mint hiteles dokumentum kérdésköre áll. Ennek kapcsán megvizsgáljuk, hogy miből nyeri a fénykép azt az autoritást, ami erre alkalmassá tette, és ez miként eredményezte az úgy nevezett dokumentáló "műfajok" (tudományos fénykép, sajtófotó, bűnügyi archívum, igazolványkép) megjelenését és biztosította működésüket. Végül számba vesszük, hogy a fényképezés története során mikor miként viszonyultak ehhez a kérdéshez.
 
8. előadás
2012. április 24. kedd 18.30

Horányi Attila

MOME, Elméleti Intézet

A fotó intézményrendszeréről

Az előadás be kívánja mutatni a jelenkori magyar fotográfia meghatározó intézményeit a kiállítóterektől, a gyűjteményeken át a nyomtatott és elektronikus sajtótermékeken valamint magazinokon keresztül a képzési helyekig és szervezetekig, illetve a fentieket fenntartó vagy szponzoráló pénzosztóhelyekig. Célunk azt megmutatni, hogy mind az intézményeknek, mind pedig a társadalomnak (alkotóknak, művészetközvetítéssel foglalkozóknak és a közönségnek) érdekében áll, hogy az intézmények összehangoltan működjenek: másként kifejezve, ne csak fotográfiai intézményekről, de intézményrendszerről is beszélhessünk.

 

9. előadás
2012. május 29. kedd 18.30

Einspach Gábor

az Art Magazin kiadója

A fotó értéke és ára – minőségek, eladási technikák, galériák, vásárok, aukciók, ügynökségek, internet

A 2008 szeptemberében kezdődő gazdasági válságig, az addig soha nem látott mértékben szárnyaló nemzetközi műkereskedelmek egyik legdinamikusabb új szegmense volt a fotópiac. A fotó egyenrangú műfajjá vált a képzőművészet legnagyobb presztízsű területeivel, a legdrágább fotók pedig a millió dolláros árkategóriába kerültek. Ahogy átalakult a nemzetközi műtárgypiac 2009-től kezdve, úgy változott ez a terület is. Az előadás ezt a folyamatot mutatja be, betekintést engedve a vásárok, aukciók és az internetes piac világába is.

 

10. előadás
2012. június 19. kedd 18.30

Maurer Dóra

Kossuth–díjas művész, Magyar Képzőművészeti Egyetem, professor emerita

Kiterjesztett fotográfia

Az előadás címe és témája egy 1980-ban, Bécsben megrendezett nemzetközi fotókiállításhoz kapcsolódik. A kiállítás rendezői, Peter Weibel és Anna Auer az átláthatatlanul gazdag anyagban a megrendezett érzékelés, a piktorializmus, a formák, felületek és struktúrák, a fotóformák, a szubjektív fotó, a tükröződés, a perspektíva, a modell és mérték, a mozgás, a színes fotó, és a kamera nélküli fény képek kategóriákkal és ezeknek elméleti körvonalazásával igyekeztek rendet vágni. Az előadás miközben újrafogalmazza és kibővíteni igyekszik e kategóriákat, kísérletet tesz a mai „fotó mint művészet - művészet mint fotó” eredményeinek integrálására.
 
Helyszín: Mai Manó Ház
 
 

2011. szeptember 22., csütörtök

A Jelenkor folyóirat a Nyitott Műhelyben


Litera nyílt szerkesztőségi estjének keretében az "Egy világnézeti klub" vendége Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője, aki nemrég nyílt levelet tett közzé, amelyben beszámolt a folyóirat súlyos helyzetéről, és arra kérte olvasóit, támogassák előfizetéssel a lapot. A Litera nyílt szerkesztőségi estjét a folyóirat megmentésére a Jelenkornak ajánlotta fel.

A Jelenkorról, a folyóirat - és általában a vidéki folyóiratok - helyzetéről szóló beszélgetés résztvevői: Aczél Géza, Ágoston Zoltán, Bertók László, Budai Katalin és György Péter.
A beszélgetést vezeti: Keresztury Tibor.
Az esten jelen lesznek a több mint 50 éves periodikum fontos szerzői, akik egy-egy Jelenkor-mondattal készülnek.


Helyszín: Nyitott Műhely, Budapest XII. kerület Ráth György utca 4.
Időpont: szeptember 20., kedd 19 óra
A belépés díjtalan.

Forrás: Nyitott Műhely
A fotón Ágoston Zoltán látható.

2011. szeptember 21., szerda

Szakmai performansz Jancsó Miklós születésnapjára


OPÁL SZÍNHÁZ - 90. SZÁMÚ HADPARANCS A MŰVÉSZETEK SEREGÉHEZ
Szakmai performansz Jancsó Miklós születésnapjára

Rendezte > Triceps
Szöveg > Bada Dada, Falcsik Mari, Kettős Tamás, Vlagyimir Majakovszkij, Paizs Miklós, Triceps
Ének/hang > Falcsik Mari, Kettős Tamás, Paizs Miklós, Triceps
Zene > Dóra Attila (szaxofon), Virág Tibcsi (konga)
Test > yeanet_poett
Ajándék átadása aznapi Népszabadságba csomagolva > Ladik Kati

A belépés ingyenes.
 

További programok:

19:40
SUTTOGÓ DELEK
Áldozó Krisztián Aldo, Dávid András, Bartha Márk Defa (performansz)
Petrás Hanna (ének)

20:30
Jancsó Miklós: Fényes szelek (filmvetítés)78 perc, 1968.
Diák- és nyugdíjas jegy: 650 Ft



Helyszín: Odeon Lloyd Mozi; Budapest XI. > Hollán Ernő u. 7.
Időpont: szeptember 22. (csütörtök), 19 óra

Az eseménymeghívó mellett Fákó Árpád Marhaszív c. (2007.) munkája látható.

2011. szeptember 20., kedd

Seba Kurtis – Bevándorló akták c. kiállítása a Lumen Galériában


Seba Kurtis (1974) Buenos Airesben született és nevelkedett. Családjával Argentínát a 2001-es gazdasági válság alatt hagyta el. Öt évet illegális bevándorlóként dolgozott Spanyolországban, mielőtt fényképezni kezdett. Manchesterben él és dolgozik. A POC – Piece of Cake nemzetközi fotóművészeti hálózat tagja. Munkáit kiállították a Noorderlicht Fotofestivalon Groningenben, és a New York Photo Festivalon 2009-ben. Önálló kiállítása volt a londoni Host Galleryben és a manchester Kiosk Galleryben. Publikált a Foam International Photography Magazine-ban és máshol.

Bevándorló akták

Seba Kurtis missziója, hogy emlékművet emeljen az anonim, illegális ember dicsőségének. Munkái ismételten hívják fel a figyelmünket egy periférikus embertömegre, akik zord szociális és geopolitikai körülményeknek köszönhetően vesztik el a jogaikat és alapvető emberi méltóságokat. Rendkívüli empátiával kutatja a reménytelenség állapotát.

A „Bevándorló akták” több összefüggő fotósorozat, amelyen Seba évekig dolgozott. Ezek a sorozatok az illegális bevándorlás és az embercsempészet személyes élményeinek lenyomatai.  A projekt elszigetelt és személyes narratívákon keresztül (Mexikóiak az USA-ban, egyiptomiak Olaszországban, afrikaiak a Kanári-szigeteken) globális jelenséget térképez fel.

www.sebakurtis.com
www.pocproject.com

Helyszín: Lumen Galéria, 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.

Megnyitó időpontja: szeptember 22, 20 óra
Nyitvatartás: H-P: 8.30-19h, Sz: 10-17h, V: zárva

Forrás: Lumen Galéria

Az irodalom szexi



Az Irodalmi Sátor Egyesület szervezésében - a VOLT Fesztivál utórendezvényeként - kerekasztal beszélgetés, felolvasás és buli a Szabad az Á-ban.

Téma: Szex a kortárs irodalomban



Vendégek: Áfra János, Simon Márton, Berka Attila és Székelyhidi Zsolt

Moderátor: Somogyi Aranka és Palágyi Ildikó Brigitta

Helyszín: Szabad az Á
Időpont: szeptember 20., 18 óra

Létrejött az 5K Központ



Létrejött az 5K Központ, hogy új oktatási modellt honosítson meg a jelenkori magyar oktatási kultúrában, és alternatívát kínáljon a szabadidő hasznos eltöltésére, továbbá közelebb hozza a kortárs kultúrát a közönséghez. Az alapvetően a modern nyugati pedagógiai mintára létrejött iskola filozófiája, hogy a kreativitás örömforrás lehet, és a kultúra boldogság.

A főként irodalmi profilú oktatási központ alapítói, Menyhért Anna, Lóránd Zsófia és Balogh Endre hisznek benne, hogy felnőttek, kicsi gyerekek és diákok maguk is eljuthatnak a számukra leginkább megfelelő kreatív kifejezésmódokig – ám könnyebben elsajátíthatják őket, ha hozzáértő tanárok segítik őket ebben a folyamatban, és mások példáit is megismerhetik.

Az alapítók, akik több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a kreatív írás, a kommunikáció és a művészettudományok terén, olyan tapasztalt, neves és közismert tanárokat és előadókat kértek föl, mint Berg Judit, Csaplár Vilmos, Háy János, Marék Veronika, Nádas Péter, Karafiáth Orsolya, Szilágyi István, Takács Zsuzsa vagy Tóth Krisztina.

A tervezett kurzusok között szerepel a kétéves akkreditált íróiskola felnőtteknek, valamint egy, illetve két féléves órák: kreatív újságírás, médiaiskola gyerekeknek, kreatív meseórák kicsiknek, szerelmi költészet kurzus nemtől, kortól függetlenül, az opera titkait firtató, kortárs képzőművészeti és angol nyelvű kreatív írás kurzus. Az 5K Központ együttműködő partnere a szabadegyetemi oktatás terén komoly hagyományokkal bíró Kossuth Klub, melynek Múzeum utcai épületében kezdődik október elején az oktatás. 

További információk a kurzusokról, az iskola oktatóiról, és a jelentkezés feltételeiről, online jelentkezési lapok: 5K Központ


Az 5K Központ tanárai

Balogh Endre, Bánki Éva, Bednanics Gábor, Bényei Tamás, Berg Judit, Bóka Gábor, Dr. Budai Katalin, Csaplár Vilmos, Cserna-Szabó András, Csobánka Zsuzsa, Gócza Anita, Grecsó Krisztián, Háy János, Józan Ildikó, Karafiáth Orsolya, Kiss Noémi, Lóránd Zsófia, M. Nagy Miklós, Marék Veronika, Menyhért Anna, Molnár Gábor Tamás, Nádas Péter, Pál Dániel Levente, Péczely Dóra, Rácz Zsuzsa, Reményi József Tamás, Sándor Csilla, Süvecz Emese, Szilágyi István, Dr. Szinger András, Takács Zsuzsa, Tóth Krisztina, Urfi Péter, Vaderna Gábor

--